ДФКЗТТІ

dkztti@gmail.com м.Дніпро, пр. Лесі Українки (Пушкіна) 77-А, 49006

Методична робота


Вивчаємо професійну діяльність педагогічних працівників 2022-2023 навчальний рік

Відкрите заняття чи відкрита виховна година – це методичний захід, під час якого відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики. В нашому коледжі є багатий досвід проведення таких заходів. У методичному кабінеті зібрано так званий «банк» розгорнутих навчально-методичних планів відкритих занять та сценаріїв відкритих виховних заходів за багато років. Цей ресурс було суттєво доповнено і в поточному навчальному році. Пропонуємо до вашої уваги короткі «замальовки» з відкритих занять та заходів.
Дякуємо тим, хто поділився з нами своїм педагогічним досвідом!


Кіржа Тетяна Іванівна 16.02.2023 року провела відкрите практичне заняття з виконання курсового проекту «Розрахунок станційних і міжпоїзних інтервалів» з дисципліни «Організація руху поїздів» (група здобувачів освіти групи 3Д1спеціальності 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті). Заняття було проведено дистанційно, але завдяки майстерному використанню сучасних
технічних засобів викладачу вдалося створити для студентів ефект присутності в навчальній аудиторії. Заняття було проведено на високому професійному та методичному рівні, а доказом того, що мета заняття блискуче досягнута, став етап узагальнення та осмислення нових знань, коли студенти, сидячи кожний біля свого монітору, наввипередки із захопленням усно розраховували часові інтервали.

21.02.2023 року відкрите заняття з дисципліни «Громадянська освіта: Економіка» на тему «Ринок праці» з групою 2ОТ1 провела викладач Кіржа Христина Юріївна. Високий рівень професійних знань, вміле використання комп’ютерно-орієнтованих технічних засобів навчання, ретельний підбір сучасного матеріалу – все це дало змогу викладачу поєднати теоретичні основи теми і надзвичайно актуальні питання українського сьогодення трудових відносин під час війни. Заняття пронизане глибоким патріотизмом викладача і має надзвичайне виховне значення. Слоган «Рідна, квітуча, єдина – все буде моя Україна!», придуманий викладачем, вселяє в душі студентів впевненість і віру в Перемогу України і успішне майбутнє нашого народу.

Зінченко Галина Борисівна провела відкрите заняття у формі лекції-бесіди 16 січня з групою 3Т1. Дисципліна «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Викладач логічно встановлювала зв’язки при переході від одного питання до наступного, традиційно вдалий підбір презентаційного фото- та відеоресурсу сприяв розширенню світогляду студентів, формуванню інтересу до вивчення надзвичайно актуальної дисципліни і зокрема теми «Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єктів економіки».

При проведенні у січні показового заняття з групою 1Д11 з дисципліни «Організація вантажної і комерційної роботи» Бідкова Алла Вікторівна акцентувала увагу студентів на те, що розвиток професійного мислення не обмежується вивченням окремої дисципліни, а полягає в тісному міждисциплінарному зв’язку – саме це дозволяє комплексно обґрунтовувати певні рішення фахівця у майбутньому.

Відкрите заняття Родоманової Інни Сергіївни з дисципліни «Організація руху поїздів» відбулося в групі 3Д1 наприкінці грудня. Це була практична робота. Детальна інформативність та послідовність викладу сприяли якісному засвоєнню навчального матеріалу студентами, які мали змогу продемонструвати отримані знання при виконанні практичного завдання з розрахунку плану формування поїздів. Інна Сергіївна продемонструвала високий рівень інженерно-професійної
підготовки, володіння методикою викладання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, педагогічну та методичну грамотність.

Відкрите заняття Дехтяр Людмили Миколаївни з дисципліни «Електричні станції і підстанції» з групою 3Е1 відбулося у листопаді дистанційно. Навчальне заняття проведено викладачем на високому навчально-методичному рівні з логічним використанням методів компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу та різноманітних технологій творчої педагогічної діяльності.

Колесник Наталія Віталіївна проводила відкрите заняття дистанційно з групою 3ОТ у листопаді. Дисципліна «Теорія ймовірностей та математична статистика». Викладач розробила сучасний зразковий навчально-методичний план заняття з урахуванням компетентнісного підходу. Показове заняття було припинено через тривогу, і було переведене в асинхронний режим. Чималий обсяг
навчального матеріалу був розподілений та опрацьований в найбільш оптимальному варіанті. Наталія Віталіївна як викладач-методист продемонструвала високий науково-професійний рівень підготовки, креативний підхід в організації пізнавальної діяльності студентів, комунікабельність та вміння швидко орієнтуватись у складних ситуаціях.

Початок поточного навчального року. Жовтень. В Україні воєнний стан. Дисципліна «Економічна теорія». Група 2Е11. Дистанційне заняття. Майже ідеальна явка студентів на заняття. Викладач Купрієнко Ірина Анатоліївна. За півгодини перед заняттям десь недалеко від будинку викладача щось вибухає, схоже на ППО. Але попри всі хвилювання, вона з перших хвилин створює на занятті таку доброзичливу і позитивну атмосферу, що всі забувають і про дистанцію, і про вранішній обстріл міста. Заняття йде своїм ходом. Викладач на екрані біля дошки пояснює, як виконати практичну частину домашнього завдання. Тим самим неначе промовляючи до студентів: «Все добре, продовжуємо навчання». Висновок комісії: заняття було проведено на високому методичному рівні і відповідає основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.

«Заочна екскурсія містом Дніпро» – дуже вдалий щорічний проєкт викладачів спеціальності «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», у цьому році для груп 1Д1 і 1Д11 захід підготували і провели Кіржа Тетяна Іванівна і Мураховська Ганна Вікторівна.

«Твоя майбутня справа життя» – виховний захід професійного спрямування провели Родоманова Інна Сергіївна і Бідкова Алла Вікторівна зі студентами груп 3Д1 і 1Д11.

«Ким я буду» – виховний захід професійного спрямування організувала і провела з групами 3Е1, 2Е11 та 4Е1 Дехтяр Людмила Миколаївна.

«Моя країна – моя гордість! Моя професія – моя мрія!» виховний захід професійного спрямування підготували і провели Купрієнко Ірина Анатоліївна і Зінченко Галина Борисівна зі студентами групи 2БО11.

01.03.2023 року вихователь гуртожитку №2 Соловей Ольга Володимирівна провела інформаційно-виховний захід з мешканцями гуртожитку, студентами різних відділень та курсів. Тема заходу Правила поведінки під час воєнного стану» викликала непідробний інтерес студентів, що було зрозуміло з тих питань, які вони задавали. А ще студенти були раді побачитися і поспілкуватися, нехай і дистанційно, зі своїм вихователем та одне з одним.

Шановні колеги! Попри всі складнощі сьогодення, нехай професійний та методичний рівень нашої діяльності залишається максимально високим, а кожне наше заняття, виховний захід чи класна година стане маленьким постом незламності!