ДФКЗТТІ

dkztti@gmail.com м.Дніпро, пр. Лесі Українки (Пушкіна) 77-А, 49006

Про коледж


Коледж має у своєму складі 2 навчальні корпуси загальною площею 16836,0 м², в яких розміщено 36 навчальних кабінетів, 46 лабораторії, бібліотека (290 м²) з читальною залою на 40 місць. Актова зала на 280 місць, музей коледжу, спортивна зала, площа якого 370 м², медичний пункт (30 м²). Коледж має 2 студентські гуртожитки гуртожитки, площа яких 5094,7 м², на 400 місць, навчальні майстерні на 5 цехів. Працює їдальня (251,6 м²) на 120 місць.

За роки існування в коледжі створена  достатньо потужна навчальна-матеріальна база, яка забезпечує виконання навчальних планів і програм за всіма спеціальностями. Будівлі коледжу використовуються відповідно до проектної потужності, санітарно-технічний стан приміщень відповідає вимогам.

Навчальний процес проводиться у 36 навчальних кабінетах і 46 лабораторіях коледжу, які оснащені необхідним обладнанням, наочними та технічними засобами навчання, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторних та практичних робіт. 5 комп’ютерних класів оснащені 98 сучасними комп’ютерами та підключені до мережі Internet.

Навчальні майстерні мають 5 цехів (слюсарний, слюсарно – монтажний, електромонтажний, електрозварювальний, верстатний), які оснащені  обладнанням, устаткуванням та інструментами.

Облік та збереження обладнання забезпечується завідувачами кабінетів, лабораторій, навчальної майстерні, які щорічно призначаються наказом директора коледжу. В кожному кабінеті, лабораторії та навчальних майстернях створений комплекс методичного забезпечення навчальної дисципліни. На кожний кабінет, лабораторію, цехи розроблені та складені паспорти. З метою організації обміну досвідом, активізації роботи завідувачів кабінетів і лабораторій по збереженню і розширенню матеріально-технічної бази коледжу щороку проводяться огляди-конкурси кабінетів і лабораторій, результати яких розглядаються на засіданнях циклових комісій, оперативних нарадах при директорі, педагогічних нарадах.